Menu

KADRA

 

GALERIA

 

KONTAKT

 

Certyfikat "Wiarygodna Szkoła"

certyfikat

Program " Wiarygodna Szkoła"

 

Bierzemy udział

 

 

Aktualności

Święto pieczonego ziemniaka

W dniu 19 października odbyło się święto ziemniaka. Dzieci bawiły się w różne gry min.

można było porzucać kulkami do tablicy, woreczkami do tarczy, pozjeżdżać na zjeżdżalni -

zamku .Jednak najwięcej radości sprawiły skoki w workach, przeciąganie liny konkurs

uczniowie – pracownicy szkoły a także wyścigi na ruroskoczkach. Na koniec było ognisko, w

którym można było upiec kiełbaskę i zjeść upieczonego ziemianka. Gry i zabawy

zorganizowali państwo Sylwia i Grzegorz Żuk.

Dzień Papieski

W ramach obchodów „ Dni Papieskiego” odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego

pt. „Jan Paweł II w oczach dzieci”. I miejsce otrzymał Marcel Sobolewski, II miejsce

Gabriela Sobolewska i Martyn Sobolewska. Nagrody ufundował ks. Zbigniew Hawryluk.

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu uczniów klasy 2, 3 ,4 i 5

przygotowaną przez panią Beatę Sobolewską. Dekoracje wykonała pani Monika Sawczuk.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Protasiewicz, która złożyła wszystkim

uczęszczającym do szkoły życzenia. Także Rada Rodziców – panie Beata Sobolewska i

Walentyna Mikiciuk złożyły życzenia gronu pedagogicznemu i wręczyły kwiaty. Uczniowie z

przedszkola podarowały każdemu nauczycielowi własnoręcznie wykonaną laurkę.

Spotkania z teatrem

W dniu 10 października uczniowie naszej szkoły byli na przedstawieniu teatralnym

dotyczącym mitów greckich. W przedstawieniu brało udział 3 aktorów, którzy przypomnieli

historię teatru greckiego. Aktorzy z teatru z Łodzi przedstawili 2 mity „O Dedalu i Ikarze”

oraz „ Nić Ariadny”. Aktorzy posługiwali się też rekwizytami typu: lalki, maski dodatkowo

nastrój ukazywały światła i odpowiednio dobrana muzyka. Natomiast dzieci klas od pierwszej

do trzeciej były w kinie na filmie pt. „Gang Wiewióra 2 ” .

Ślubowanie klasy pierwszej

We wtorek 03 października 2017 r. w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania

uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe, przedstawili krótką

inscenizację w czasie, której mówiły wiersze i zaśpiewały piosenkę.

Na oczach społeczności szkolnej przystąpili do swego pierwszego egzaminu, udzieliły

prawidłowych odpowiedzi na pytania z języka polskiego, matematyki i przyrody. Potem zjadły

tabletkę mądrości i wypiły napój wiedzy. Złożyli słowa przysięgi a pani dyrektor Barbara

Protasiewicz pasowała Ich na uczniów klasy pierwszej. Po tym wychowawczyni pani Bożena

Kędziora wręczyła dyplomy. Samorząd uczniowski podarował ołówki a rodzice słodkie prezenty.

Dzieci razem z rodzicami udały się do swojej klasy na dalszą cześć swojej uroczystości.

Zebranie z rodzicami.

W czwartek 27 kwietnie o godzinie 14.00 odbędzie się w szkole zebranie z rodzicami.

Arena.

Aktorzy ze Studia Artystycznego Arena przedstawili sztukę pt. "Przygoda w Nierobkowie" , w

której ukazali dzieciom nie tylko ich prawa ale i obowiązki. Szczególną uwagę zwrócili na

odpowiedzialność za swoje czyny. Poszczególne scenki zawierały treści społeczne na

przykładzie życia mrówek, zdrowotne - wpływa spożywania słodyczy, ekologiczne- dbanie o

swoje najbliższe otoczenie. Aktorzy zapraszali uczniów do wspólnej zabawy, w czasie której

powierzali im role do odegrania. Czas minął bardzo szybko.

Spotkanie z policjantem.

W dniu 7 kwietnia odbyła się pogadanka z panem policjantem Jarosławem Guzem z

uczniami klas od 3 do 6 dotyczącej wpływu gier komputerowych na zdrowie i życie

nastolatków.

Wiosenne spotkanie z teatrzykiem.

Teatr „Akada” z Suwałk przedstawił uczniom naszej szkoły sztukę pt. „Ekozdzisław i jego

dobre rady na odpady”. Aktorzy prowadzali dialog z dziećmi, którym zadano pytania typu:

co to są śmieci, jak długo się rozkładają, jak należy je segregować i co można z nich

wykonać. Ukazali prośbę jeża, sowy, jaskółki o czystość łąki, lasu i polany. Uczniowie

bawiąc się mogli też zbierać śmieci i wkładać do odpowiednich pojemników. Wszyscy też

złożyli przysięgę dotyczącą zasad jak być dobrym przyrodnikiem. Mamy nadzieję, że będą

tych zasad przestrzegać.

Szkolny konkurs plastyczny.

W dniu 7 kwietnia panie Teresa Wysokińska i Wiesława Sudewicz podsumowały plastyczny

konkurs zdrowotny w kategorii plakat, album i forma przestrzenna. Wzięło udział 11

uczniów, 4 wykonało pracę w dwóch kategoriach. Celem konkursu było promowanie

zdrowego odżywiania się oraz wpływu ruchu na organizm człowieka.

W kategorii klas IV- VI; I miejsce - Martyna Sobolewska, II miejsce – Marcel Sobolewski

III – Gabriela Syliwoniuk.

Natomiast w kategorii klas młodszych 0- III; I miejsce – Agnieszka Karwowska , II miejsce

- Gabriela Sobolewska, III miejsce – Grzegorz Nowak.

Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia: Gabriela Romać, Umardzon Sobirov, Amina

Artrakhanov, Ibragim Artrakhanov, Katarzyna Karwowska. Wszyscy otrzymali dyplomy i

nagrody rzeczowe promujące uprawianie sportu.

Szkolny turniej tenisa stołowego.

W dniu 4 kwietnia odbyło się podsumowanie szkolnego turnieju tenisa stołowego, w którym

wzięło udział 15 dziewcząt i 15 chłopców od klasy pierwszej do szóstej.

W kategorii dziewcząt; I - miejsce zdobyła Martyna Sobolewska, II miejsce – Gabriela

Sobolewska, III miejsce – Olga Łukasiuk, IV- Katarzyna Karwowska. W kategorii chłopców;

I miejsce – Marcel Sobolewski, II miejsce- Aiub Israpilov, III miejsce Shamil Tazabaev, IV –

Damian Szutko. Zwycięzcy I miejsc otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Za miejsca od II

do IV uczestnicy otrzymali dyplomy i medale. Za udział uczestnicy otrzymali długopisy.

Turniej zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego pan Andrzej Haponiuk.Konkurs matematyczny 1 z 10.

W dniu 14 marca odbył się międzyszkolny etap konkursu matematycznego.

Uczniowie naszej szkoły Martyna Sobolewska i Olga Łukasiuk zajęłu odpowiednio 1 i 3 miejsca.

Zwycięscom gratulujemyi życzymy dalszych sukcesów.

Witaj wiosno!

Tak jak każdego roku uczniowie naszej szkoły pożegnali zimę a przywitali wiosnę. Każda

klasa wykonała Marzannę, którą później wspólnie spaliliśmy na boisku szkolnym przy

słowach piosenki:

„Marzanno, Marzanno

już nie chcemy ciebie,

niech świeci nam słonko

na wiosennym niebie.”

Następnie uczniowi klas młodszych bawili się na placu zabaw, starsi chłopcy grali w piłkę a

dziewczęta szukały oznak wiosny w świeci przyrody. Czas minął szybko, szkoda tylko że

słoneczko nam się nie pokazało.

Przygody mikołajka.

W dniu 2 marca uczniowie naszej szkoły jeździli do Białej Podlaskiej na sztukę teatralna pt.

„Przygody Mikołajka” sztuki Rene Gościnnego, którą przedstawili aktorzy Teatru

Współczesnego z Krakowa. Tutaj dzieci miały możliwość spotkania się z żywym aktorem i

rekwizytami jakimi się posługiwali. Przedstawienie składało się z kilku wybranych historyjek,

które łączył wątek główny opowieści czyli przygody Mikołajka. Sceny zawierały wskazówki,

jak pożytecznie spędzać czas wolny. Humor słowny przeplatał się z komizmem sytuacji i

postaci. Dialogi uwrażliwiały na życzliwe i poważne traktowanie dzieci w wieku dorastania.

Spotkanie z cudzoziemcami z różnych stron świata.

W dniu 25 lutym w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa pt. „Podróż dookoła

świata” zorganizowana przez wolontariuszy z Centrum Wolontariu w Lublinie. Celem tej

imprezy była integracja wszystkich dzieci uczęszczających do naszej szkoły oraz pobudzenie

ciekawości poznawczej. Wśród cudzoziemców byli wolontariusze pochodzący z Iranu i

USA. Dekoracja składała się z flag różnych krajów oraz plakatów z konturami wszystkich

kontynentów, parasoli i balonów w kolorze pomarańczowym. Pan Filip przywitał i pożegnał

wszystkich uczestników w 14 językach świata. Pani Natalia prowadziła zabawy integrujące

wszystkich uczestników nie tylko dzieci ale też ich rodziców. Gry i zabawy związane były z

poszczególnym i kontynentami. I tak można był nauczyć się tańca do muzyki arabskiej.

Wydawać okrzyki na powitanie i pożegnanie jak to czynili Indianie z Ameryki Północnej

oraz zatańczyć „ Czekoladę”. Wszyscy świetnie bawili się przy „Makarenie” pochodzącej z

Ameryki Południowej. Grać w śnieżki na Antarktydzie. Bawiliśmy się w kolory przy użyciu

animacyjnej chusty. A także posłuchać można było muzyki z Iranu, która wykonał Bethlem.

Dzieci uczyły się też wymowy zdań w języku perskim i arabskim. Następnie było malowanie

twarzy, w której dominowały szczególnie tygryski i kotki. Można było otrzymać karteczkę ze

swoim imieniem w języku perskim, arabskim i indyjskim. Na koniec poczęstunek w postaci

ciasteczek i ciast. A w nagrodę popcorn za wytrwałość . Czas wspólnej zabawy minął bardzo

szybko i tak do następnego razu. Może już wkrótce.

Spotkanie z sarmatami.

W dniu 23 lutym uczniowi brali udział w nietypowej lekcji historii. Zostali zapoznani z

pochodzeniem szlachty a w szczególności Sarmatów. Dowiedzieli się jak nazywa się ich strój:

kontusz, żupan, pas kontuszowy, kołpak, buty. Do czego służyła buława i jak się nią

posługiwał hetman. Nieodzowna bronią każdego szlachcica była oczywiście szabelka

noszona na sznurze. Zobaczyli pierwszą broń palną oraz poznali zasady działania muszkietu

Poznali metody stosowanych kar szczególnie dyby i batożenie. Maskę świni za drobne

przewinienia, która była zakładana i zdejmowana przez kowala. Na pewno nie należały do

przyjemności. O czym mogły przekonać się chętni uczniowie; Wiktoria, Gabrysia i Marcel.

Jak posługiwano się szabelką? Damianowi powiodła się krótka lekcja władania szablą i radził

sobie wspaniale.

Po czym poznać czarownice? Po tym, że jej włosy pachną kotem. Jakie kary spotykały

czarownice i w jaki sposób można było ją uwolnić od spalenia na stosie.

Na zakończenie każdy mógł zostać zakuty w dyby i posiedzieć na krześle tortur czarownicy.

Wśród radości i śmiechu czas minął szybko ale na pewno wiele cennych informacji dzieci

zapamiętały.

Kulig.

Nawiązując do dawnej tradycji karnawału w naszej szkole w dniu 17 lutego odbył się kulig.

Pan Andrzej Jaworski na saniach woził uczniów wszystkich klas razem z wychowawcami na

przejażdżki po wsi Berezówka. Po skończonej wycieczce uczniowie piekli kiełbaski w ognisku i

bawili się w różne gry na śniegu.

Walentynki

14 lutego uczniowie naszej szkoły obchodzili Walentynki. W tym dniu wszyscy uczniowie

otrzymali conajmniej po dwie kartki z poczty walentynkowej, do której przez tydzień można było

wrzucać karteczki z wierszykami i życzeniami osobom, które darzy się sympatią. Dzieci z

przedszkola oraz z klasy pierwszej i piątej otrzymały lizaki w kształcie serca.

Walentynki przyniosły wszystkim wiele radości

Zimowe konkursy szkolne

6 lutego odbyło się podsumowanie konkursu szkolnego Pt. „ bożonarodzeniowy konkurs

czytelniczy’, który zorganizowała pani Joanna Ostrowska. W kategorii klas 1-3; Gabriela

Sobolewska zajęła I - miejsce. W kategorii klas 4-6; miejsce - I Magdalena Bajorek, II

miejsce – Marcel Sobolewski. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

W czasie ferii odbył się konkurs plastyczny pt. „Powstanie świata według Starego

Testamentu”. I miejsce zdobyły : Olga Łukasiuk i Martyna Sobolewska, II miejsce zajął -

Marcel Sobolewski. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które

ufundował ks. Marek Buch.

Pamiętamy o ptakach zimą.

W dniu 3 stycznia w naszej szkole odbyły się zajęcia uczniów klas: 3, 4, 5 i 6 z panem

Jerzym Lewtakiem. W swojej prezentacji ornitolog omówił przetrwanie różnych gatunków

ptaków w czasie zimy. Następnie uczniowie wykonali karmniki z butelek plastikowym, które

zostały napełnione różnymi ziarnami zbóż. Uczestnicy zawiesili swoje karmniki w otoczeniu

szkoły, które posłużą uczniom do obserwacji i rozpoznawania ptaków przylatujących na

ucztę.

Spotkanie z teatrem.

Dziś przybył do nas teatrzyk z Białegostoku, aktorki przedstawiły sztukę pt. „Pimpuś

Sadełko w krainie witamin”. W swojej sztuce ukazały dzieciom zasady zdrowego br />

odżywiania. Uwzględniły rolę witamin w życiu młodego człowieka a także znaczenie higieny

w walce z bakteriami i wirusami. Widzowie nie tylko odpowiadali na pytania, świetnie przy

tym się bawiąc ale mamy nadzieję, że także wiedzę, którą zdobyły będą stosować codziennie.

Wigilia

W naszej szkole we środę 21 grudnia odbyła się Szkolna Wigilia. Wigilia to czas niezwykłej

magii, uroku i radości integruje uczniów, nauczycieli i pracowników oraz zaproszonych

gości.

Ks. Marek Buch przeczytał fragment z Pisma Świętego i złożył życzenia. Następnie

uczestnicy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem. Potem życzenia świąteczno-

noworoczne złożyła pani dyrektor Katarzyna Sobolewska. Na tle świątecznej dekoracji

uczniowie z klas od O –VI oraz przedszkolaki, pod kierunkiem pani Edyty Romać

przedstawili montaż słowno-muzyczny o narodzeniu Jezusa Chrystusa.

Przy tradycyjnie nakrytych stołach gościły wigilijne potrawy: barszczyk z pasztecikiem, ryba

śledzie i grzyby a także słodkie ciasta - piernik, keks i makowiec.

Mikołajki

6 grudnia przybył do nas św. Mikołaj z worem prezentów. Wszyscy bardzo na Niego czekali

a On dotarł dopiero na 13.00. Mikołaj osobiście wręczał każdemu paczki a dzieci bardzo się

ucieszyły z otrzymanych podarunków.

„Czysta Ziemia”

29 października rozstrzygnięty został konkurs zbiórki surowców wtórnych

zorganizowany przez panią Wiesławę Sudewicz.

Zbieranie były: szkło, makulatura, plastik i sprzęt elektroniczny. Wszyscy uczestnicy

otrzymali nagrody w postaci dyplomów i książek.

Nagrodzono osoby:

1. Patrycja Nowak – I miejsce

2. Gabriela Romać- II miejsce

3. Gabriela Sobolewska – II miejsce

4. Wiktoria Dziobek – III miejsce

5. Anna Mikiciuk – III miejsce

6. Piotr Barnaszuk

7. Wiktoria Romać

8. Milana Tazabaeva

9. Jakub Jańczuk

W dniu 30 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się

podsumowanie konkursu ,,Czysta Ziemia”. Patrycja Nowak uczennica klasy 6 zebrała

największą ilość surowców wtórnych i otrzymała w nagrodę słuchawki firmy Philips

szkoła za udział dysk przenośny firmy Samsung.

Andrzejki

We środę 23 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów naszej szkoły

wieczór wróżb z okazji świętego Andrzeja.

Wyjątkowy nastrój wieczoru podkreślały tajemnicza dekoracja i blask świec.

Można było powróżyć u dziewcząt z klasy piątej, które przebrały się za wróżki . Te

niezwykłe, magiczne damy przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość z kart, wróżyły

również ze szklanej kuli.

Aby dowiedzieć jakie imię będzie miała ukochana lub ukochany należało przebić serce

szpilką. Wyrzucić szpilki, które ułożone w literę przepowiedzą co wydarzy sie w niedalekiej

przyszłości. Wyciągnąć karteczkę z nazwa swego zawodu itp.

Dużo niesamowitych wrażeń sprawiały dzieciom przepowiednie, które należy traktować z

lekkim przymrużeniem oka a kto wie może się sprawdzą.

Była też dyskoteka, na której można było potańczyć przy dobrej muzyce.

Na zakończanie słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Za atrakcje wieczoru

odpowiedzialni byli nauczyciele: pani Edyta Romać, pani Beata Sobolewska i pan Grzegorz

Żuk.

Sukces ucznia

Marcel Sobolewski uczeń klasy 4 brał udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt: „Zdrowa

Ziemia – długie życie” i zajął 1 miejsce w kategorii klas IV- VI. Otrzymał dyplom i nagrodę

rzeczową - Cyber Robot. Pracę plastyczną wykonał pod kierunkiem pani Wiesławy Sudewicz.

Święto Niepodległości Polski.

W dniu 10 listopada uczniowie klasy 4 przedstawili akademię z okazji Dnia Niepodległości Polski. W

krótkiej lekcji historii ukazali politykę zaborców wobec Polaków oraz wielkie zrywy niepodległościowe

w walce o wolność. Przypomnieli postać Józefa Piłsudskiego i roli jaką odegrał w czasie I wojny

światowej. Następnie uczniowie klasy 4, 5 i 6 zaśpiewali pieśni patriotyczne, które towarzyszyły

Polakom w tamtym okresie.

Akademię przygotowały panie : Bożena Kędziora i Wiesława Sudewicz.

Native Speaker in our school.

27 pażdziernika b.r. Sekretarz rady Dyrektorów PAFW Douglas Ades odwiedził nasza szkołę.


Pan Douglas wraz z żoną Elżbietą Dec spotkał sie z dyrekcją szkoły, przedstawicielami z pobliskiego

Ośrodka dla Cudzoziemców, kadrą nauczycielską oraz młodzieżz odpowiadając na pytania uczniów i

przybliżając im kulturę amerykańską.


To niecodzienne spotkanie z niezwykłym gościem zza oceanu było dla nas ciekawym doświadczeniem.

Dzieci miały okazję spoitkania z "żywym językiem" oraz sprawdzenia swoich umiejętności rozmowy w

języku angielskim. W zajęciach prowadzonych przez pana Douglasa brali udział również uczniowie z

sąsiedniej Szkoły Podstawowej w Kijowcu. Ta niezwykła poytywna energia jaką nasi gości roztoczyłi w

naszej szkole będzie jeszcze nam długo towarzyszyć. Dziekujemy pani Agnieszce Mazur z Polsko

Amerykańskiej Fundacji Wolności za przesłane gry planszowe.

To nic, że odeszli ale my o nich pamiętamy.

Dnia 26.10.2016 r. uczniowie klas III, IV, V i VI pod opieką nauczycieli udali się na

cmentarz w Malowej Górze, by jak co roku, zadbać o groby poległych żołnierzy i oczyścić

stare, zapomniane pomniki. Wszyscy chętnie wycinali trawę, grabili liście oraz czyścili płyty

nagrobne.

28.10.2016r. - święto pierwszoklasistów.

Tak jak każdego roku uczniowie klasy I zostali przyjęci do grona naszej szkoły. Klasa

pierwsza liczy 13 uczniów. Aż 12- ro z nich to obcokrajowcy. Pochodzą z Czeczenii, Ukrainy

i Tadżykistanu a tylko jeden uczeń jest Polakiem. W przygotowaniu tej uroczystości

uczestniczyły dzieci klas starszych. Następnie kandydaci do pasowania musieli popisać się

zdobytymi umiejętnościami. Zdali egzamin i złożyli ślubowanie. Pani dyrektor dokonała

pasowanie na ucznia wielkim ołówkiem i wręczyła pamiątkowe dyplomy. Uczniowie złożyli

podpisy w postaci pieczątek na ogromnej tarczy. Rodzice przygotowali niespodziankę

dzieciom w postaci prezentów i słodkiego poczęstunku.

Osiągnięcia sportowe.

W dniu 19. 10.odbył się gminny turniej tenisa stołowego w Dobryniu Dużym. Nasza szkołę

reprezentowało 5 – ro uczniów. Martyna Sobolewska zdobyła I miejsce w kategorii dziewcząt

a Marcel Sobolewski też I w kategorii chłopców klas młodszych. I to Oni w dniu 26

października w Terespolu na zawodach szczebla międzygminnego reprezentowali naszą

gminę. Martyna zajęła III a Marcel V miejsce.

Dzień edukacji narodowej.

W dniu 14 października 2016r uczniowie klasy 4,5 i 6 wspólnie z panią Joanną Ostrowską i

panem Andrzejem Haponiukiem przygotowali inscenizację z okazji Dnia Edukacji

Narodowej.

Uczniowie w zabawny i żartobliwy sposób przedstawili lekcje języka polskiego, matematyki i

przyrody.

Następnie życzenia złożyła pani dyrektor Katarzyna Sobolewska, pani prezes Monika

Dziobek oraz rodzice z Rady Rodziców panie: Walentyna Mikiciuk i Beata Sobolewska. W

podziękowaniu za pracę pracownicy szkoły otrzymali kwiaty.

Spotkanie z policjantem.

Pan policjant Jarosław Guz w trakcie pogadanki z dziećmi poruszył następujące problemy:

poruszanie się po drogach o zmierzchu, noszenie elementów odblaskowych, jazda sprawnymi

rowerami, zachowania się w obecności psów i dzikich zwierząt oraz nie przyjmowania

słodyczy od osób nieznajomych. Zwrócił też uwagę na bezpieczeństwo uczniów w szkole na

przerwach oraz niszczenia mienia szkoły.

Jesienne spotkania z teatrem.

W dniu 10 października 2016 r. przybył do nas Teatrzyk Magik z Białegostoku i przedstawił

sztukę pt. „Królewna Śnieżka”.

W trakcie spektaklu aktorzy zadawali pytania dotyczące baśni i bajek znanych pisarzy.

Aktorzy nie tylko bawili dzieci ale także ukazywali prawidłowe zasady zdrowego

odżywiania się.

Święto pieczonego ziemniaka

W dniu 30 września 2016 r. obchodziliśmy święto ziemniaka w „Wiosennym Wietrze” w

Woskrzenicach.

Uczniowie mieli moc atrakcji, na początku wszyscy chętni skorzystali z tyrolki, potem

próbowali swoich sił na ściance wspinaczkowej. Młodsze dzieci bawiły się na trampolinie i

huśtawce. Dużo emocji dostarczyła przejażdżka jeepem oraz jazda konno.

Przybyli do nas także zaproszeni goście: dyrektor Ośrodka dla Uchodźców w Horbowie pan

Grzegorz Machno i pani Agnieszka Tymoszuk. Po 2 godzinach harców udaliśmy się na

posiłek. Wszystkim smakowała kiełbaska z grilla i pieczone ziemniaczki oraz słodkie ciasta i

ciasteczka

Kto chciał to mógł karmić kozę lub barana oraz pobawić się z psem.

Na zakończenie dnia uczniowie próbowali swoich sił w teatrzyku, chętnie śpiewali piosenki a

dzieci z przedszkola stawiały pieczątki wykonane z ziemianka na papierowym kartonie. I tak

zmęczeni aczkolwiek zadowoleni wróciliśmy do domu.

Szkole pomagamy i świat oczyszczamy.

Akcja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rusza

w dniach 3 – 20 października 2016 r.

Miejsce zbiórki plac przy Szkole Podstawowej w Berezówce.

Organizator: Green Office.co Ecologic

Wycieczka historyczna.

W dniu 14 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły pojechali na krótką wycieczkę historyczną.

W lesie w Malowej Górze spotkaliśmy się z osobami przebranymi za partyzantów.Uczniów

przywitała partyzantka pani Barbara Sobstel, która poprosiła dzieci o podanie

tajnego hasła.

Pan Wiesław Bylina opowiedział krótką historię powstania partyzantki na naszym terenie w

czasie II wojny światowej.

Zaprezentował i omówił ubiór, broń oraz stopnie wojskowe.

Dzieci mogły wejść do ziemianki i zobaczyć w jakich warunkach mieszkali partyzanci

i jakim sprzętem domowym się posługiwali.

Następnie pan Witold Palonka grał na akordeonie i wspólnie z nauczycielami i dziećmi

śpiewaliśmy piosenki partyzanckie takie jak: ”Rozszumiały się wierzby płaczące, „ O

mój rozmarynie”.

Na zakończenie uczniowie mogli potrzymać karabin lub pistolet i zrobić zdjęcia na pamiątkę.

Potem złożyliśmy wizytę u pana Leona Szabluka twórcy ludowego, który jest rzeźbiarzem,

pisarzem i poetą.

Dzieci obejrzały drewniane figurki z drzewa lipowego np.:

szopki, gwiazdy kolędników, herby, znane postacie historyczne, zwierzęta.

Pan Leon Szabluk pokazał dzieciom swoje dyplomy i medale, które otrzymał za swoją

twórczość.

Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały bajki pana Leona pt.

”Człowiek i diabeł.”, czyli o zwycięstwie dobra nad złem, którą napisał.

Narodowe czytanie.

W dniu 3 września 2016 r. w naszej szkole odbyła się Akcja Narodowego Czytania powieści

Henryka Sienkiewicza ”Quo Vadis”, została ona przygotowana przez panie: Joannę

Ostrowską i Beatę Sobolewską. Na początku krótki życiorys przeczytała uczennica klasy V –

Magdalena Bajorek.

Fragmenty powieści czytali zaproszeni goście: Marzenna Andrzejuk, Monika Dziobek,

Urszula Jaworska, Sławomir Syliwoniuk, Leon Szabluk, Urszula Wakulska.

Spośród grona pedagogicznego: Bożena Kędziora, Joanna Ostrowska, Katarzyna Sobolewska,

Wiesława Sudewicz a z uczniów: Magdalena Bajorek i Gabriela Syliwoniuk. Każdy uczestnik

otrzymał pamiątkowy dyplom. Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

Mamy nadzieję, że w następnym roku znajdzie się więcej chętnych i odważnych do czytania.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się czwartek 1 września.

O godzinie 8.00 była msza święta w kościele parafialnym w Malowej Górze, na którą

przybyli uczniowie z rodzicami, oraz grono pedagogiczne. ks. Roman Sawczuk życzył

błogosławieństwa bożego wszystkim uczęszczającym do szkoły.

Uroczystość w szkole rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Polski.

Następnie pani dyrektor Katarzyna Sobolewska przywitała uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szczególnie serdecznie powitała uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole.

Pani dyrektor życzyła wszystkim sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Podkreśliła rolę współpracy między uczniami, nauczycielami a rodzicami.

Przedstawiła nowych pracowników szkoły. Poinformowała zebranych, że w naszej szkole

będzie działać monitoring i zostaną wprowadzone E - dzienniki.

W tym roku szkolnym do szkoły będzie uczęszczać 78 uczniów, w tym 50 dzieci

uchodźców pochodzących z Czeczenii, Ukrainy i Gruzji.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017!

Informujemy że rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się o godzninie 8:00 w kościele w Malowej Górze, następnie zapraszamy do szkoły na godzinę 9:00.

 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016!

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się w dniu 24 czerwca o godz. 10:00.

 

Zapraszamy do Galerii!

W naszej galerii pojawiły się fotograficzne relacje z życia szkoły w całym roku szkolnym!

Wycieczka do Janowa Podlaskiego, Cieleśnicy i Pratulina.

W dniu 22 czerwca byliśmy w Muzeum Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Podlaski Przełom Bugu. Następnie udaliśmy się do Stadniny Koni i dalej do Kościoła

św Trójcy. Dalszymi etapami wycieczki były Cieleśnica, Zaczopki i Pratulin.


Wizyta dziennikarzy.

15 czerwca przyjechała do naszej szkoły telewizja, radio i prasa m.in. Wirtualna Polska

TVN24, TVP2, Gazeta Wyborcza. Gościliśmy takie osoby jak Rafał Kostrzyński

Rzecznik z UNHCR-u w Polsce, Tomasz Kamel dziennikarz telewizyjny. Były

narania z dyrektorem, nauczycielami i dziećmi. Można było prosić o autograf

i zrobić zdjęcie


Szkolny Magik

W dniu 7 czerwcazawitał do nas Teatrzyk Magik z Białegostoku i przedstawił sztukę

pt. Dwa szkrzaty, dwa światy czyli przygody Pysia i Margołka. Teatr nie tylko bawił dzieci

ale także był doskonałą lekcją tolerancji i ekologii.


Wycieczka do Bałtowa

W dniu 3 czerwca 2016r. uczniowie szkoły jeżdzili na wycieczkę, tym razem do Bałtowa

Na początku udaliśmy się do Oceanarium prehistorycznego miejsca,

które sprawiło, że przenieśliśmy się w świat podwodnego życia ogromnych gadów.

Poszliśmy do JuraParku czyli parku dinozaurów, tam zobaczyliśmy modele dinozaurów

i innych prehidtorycznych stworzeń - wszystkie naturalnej wielkości i zabytkowy młyn wodny

Po obiedzie przenieśliśmy się do bałtowskiej Sabałówki aby obejrzeć pokazy iluzji

i tresury psów.


Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom

W dniu 1 czerwca w naszej szkole odbyła się akcja Cała Polska czyta dzieciom.

Za akcje odpowiedzialna była polonistka Joanna Ostrowska. W każdej klasie odbyło

się czytanie literatury pięknej z wychowawcami i nauczycielami


Wizyta Harcerzy

W dzniach 27-29 maja do naszej szkoły przybyła - 1 Drużyna Harcerek Ruczaj

im. Sł. B. Anny Jenke z Białej Podlaskiej. W szkole grały w gry planszowe

przygotowywały piosenki, przy ognisku piekły kiełbaski, przy dźwiękach gitary śpiewały.


Lekcja w lesie

W dniu 1 czerwca 2016roku odbyły się zajęcia terenowe w lesie w miejscowości Malowa Góra

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Berezówce klas 0-6 z pracownikami Nadleśnictwa Neple.


Dzień Rodziny

22 maja odbył się festyn poświęcony rodzinie. Spotkanie otworzyła pani dyrektor

Katarzyna Sobolewska witając wszystkich zebranych.OSP z Dereczanki przeprowadziła

zajęcia dla dzieci. Następnie wystąpiły uczennice laureatki konkursu piuosenki dowolnej.

Uczennice narodowości czeczeńskiej tańczyły w swoich strojach ludowych, wolontariusze

z Lublina malowali twarze dzieciom, robili z baloników różne zwierzęta.

Pani Magdalena Stasiuk wykonywała figurki z masy solnej, pani Joanna Ostrowska

przygotowywała gofry a uczennice klasy 4 z panią Beatą Sobolewską zrobili owocowe koktaile.

Pan Andrzej Haponiuk przygotował i przeprowadził konkursy sportowe dla rodzin

nad muzyką czuwał pan Grzegorz Żuk


Szkolny konkurs piosenki.

20 maja odbył się konkurs dowolnej piosenki w kategorii indywidualnej, duecie

i zespołu. Konkurs przygotowały panie: Bożena Kędziora i Magdalena Stasiuk.

Wzięło udział 16 uczestników.


Akademia z okazji 3 Maja.

W piątek 5 maja odbyła się akademia poświęcona 225 rocznicy uchwalenia konstytucji

3 Maja. Uczniowie klas IV - VI pod kierukiem pań Joanny Ostrowskiej

i Beaty Sobolewskiej przygotowały krótką lekcję historii nawiązującą do tamtych czasów.


Biegi przełajowe - opiekun pan Andrzej Haponiuk

Najlepsi biegacze z naszej szkoły brali udział w biegach w Terespolu.


Dodatkowe dni wolne

Na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U.z 2010r. nr 186, poz.1245), Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berezówce, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

  • 14 PAŹDZIERNIKA – środa
  • 04 STYCZNIA – poniedziałek
  • 05 STYCZNIA – wtorek
  • 05 KWIETNIA – wtorek
  • 02 MAJA – poniedziałek
  • 27 MAJA - piątek

 

Podziękowanie

Rada Rodziców, działająca przy Szkole Podstawowej w Berezówce oraz uczniowie, składają serdeczne podziękowania osobom, które wspierały nas finansowo w roku szkolnym 2014/2015. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach naszych dzieci.

W ramach uzyskanych środków dofinansowano:

- wycieczkę szkolną do Białowieży

- Dzień Sportu

- choinkę szkolną

- nagrody w konkursach szkolnych

 

Oto Przyjaciele Szkoły:

Ks. Marek Buch

p. Marzenna Andrzejuk - Radna Powiatu Bialskiego, członek zarządu Powiatu Bialskiego

p. Radosław Sebastianiuk - Radny Powiatu Bialskiego

p. Urszula Adamiuk - Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KOMUNALNIK Sp. z.o.o. w Białej Podlaskiej

p. Elżbieta Iwaniuk - Agencja Celna ELCOM II Kobylany

p. Janusz Miłosz - MIŁOMŁN Sp. z.o.o. Kolonia Kijowiec

p. Sławomir Kropiwiec – firma „KROPKA” Zalesie

p. Józef Rzymowski - Radny Gminy Zalesie

p. Zbigniew Lustyk - Radny Gminy Zalesie

p. Władysław Romać - radny Gminy Zalesie

p. Urszula Jaworska – Sołtys wsi Dereczanka

p. Sławomir Syliwoniuk – Sołtys wsi Nowosiółki

p. Maciej Drozdowski

dzieki

DZIĘKUJEMY!

 

Certyfikat "Wiarygodna Szkoła"

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Ukoronwaniem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica.

Certyfikat można obejrzeć obok.

http://www.wiarygodna-szkola.pl/10099571

 

Konkurs matematyczny „Mistrz Rachunków”

W kwietniu w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny w kategoriach klas młodszych 1-3 oraz klas starszych 4-6.
Wśród uczniów w każdej klasie został wyłoniony mistrz rachunków. W ogólnej klasyfikacji klas młodszych i starszych Mistrzami zostali: Magdalena Bajorek kl. III oraz Julia Kędziora kl. VI, wicemistrzami Martyna Sobolewska kl. II oraz Daria Karwowska kl. VI, a drugimi wicemistrzami zostali Gabriela Syliwoniuk kl. III oraz Filip Dyczkowski kl. VI.
Organizatorem konkursu był pan Grzegorz Żuk.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzone w formie pisemnej.

Część 1 będzie zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

Część 2 będzie zawierała zadania z języka obcego. Będzie to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w drugiej części przewidziano 45 minut.

Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1 a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

Podstawowe zasady przeprowadzenia sprawdzianu:

1. Aby ukończyć szkołę, każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu.

2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.

3. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.

4. Sprawdzian zostanie przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r.w godz. 9:00- 12:30. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to zrobić 1 czerwca 2015 r.

5. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

"Najpiękniejsza choinka w naszej szkole"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie "Najpiękniejsza choinka w naszej szkole", zorganizowany w ramach akcji "Las chronimy dla Ciebie - choinki z plantacji lubelskich leśników". Organizatorami konkursu były Katolickie Radio Podlasie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Nadleśnictwo Łuków. W zabawie wzięły udział szkoły i przedszkola leżące na terenie Nadleśnictw Lubelskich oraz Nadleśnictwa Łuków. Zadane konkursowe polegało na przygotowaniu ozdób i udekorowaniu ufundowanego przez nadleśnicwo drzewka.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Berezówce umieścili drzewko na boisku szkolnym z przeznaczeniem dla ptaków i zwierząt. Udekorowali je własnoręcznie wykonanymi ozdobami z płodów ziemi. Na choince zawiesili ciastka wykonane z mąki, żelatyny i ziaren zbóż, bombki ze słomy i siana, łańcuszki z orzechów włoskich, ozdoby z marchwi, cukinii, kapusty pekińskiej, pietruszki, jabłek, cebuli i mandarynek. Wykorzystano też kule tłuszczowo - nasienne otrzymane od Nadleśnictwa Chotyłów.
Opiekunowie - pp. Bożena Kędziora, Wiesława Sudewicz

choinka

Realizowane projekty

Stowarzyszenie "Za Rzeka Krzną" realizowało następujące projekty w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2. Rowerem doliną rzeki Krzny, smaki kuchni regionalnej.

Ostatnim etapem projektu było wydanie folderu ''Za Rzeką Krzną", promującego nasz region.

 

Kliknij, aby zobaczyć pocztówkę i folder!

 

Szersze informacje w zakładce Biblioteka

 

"Jestem widoczny, jestem bezpieczny"

W związku ze zmianami w przepisach ruchu drogowego, które obowiązują od dnia 31.08.2014 r., odwiedzili naszą szkołę policjanci z komisariatu Policji w Terespolu. Zastępca Komendanta komisariatu kom. Marian Głuszczuk oraz st. sierż. Anna Bień przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych, umieszczonych w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementów odblaskowych będzie groził mandat od 20 zł do 500 zł. Troszcząc się o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Komendant policji w Terespolu wystąpił z inicjatywą do samorządowców o zakup kamizelek oraz odblasków dla dzieci. Wójt gminy Zalesie Jan Sikora oraz Rada Gminy podjęli tą inicjatywę i zakupili kamizelki i odblaski dla dzieci i młodzieży w naszej gminie. Podczas tego spotkania kamizelki te zostały rozdane wszystkim dzieciom z naszej szkoły.

 

Uwaga!

W odnośnych zakładkach umieszczono zaktualizowane informacje dot. nowego składu samorządu uczniowskiego, rady rodziców i innych!

 

Uwaga! Podręczniki na nowy rok szkolny!

 

Poniżej znajdą Państwo informacje dot. podręczników na rok szkolny 2014/15.

Oddział przedszkolny - pobierz .pdf lub zobacz obrazek, aby wydrukować ze strony

Klasa I - pobierz .pdf lub zobacz obrazek, aby wydrukować ze strony

Klasa II/III - pobierz .pdf lub zobacz obrazek, aby wydrukować ze strony

Klasa IV - pobierz .pdf lub zobacz obrazek, aby wydrukować ze strony

Klasa V - pobierz .pdf lub zobacz obrazek, aby wydrukować ze strony

Klasa VI - pobierz .pdf lub zobacz obrazek, aby wydrukować ze strony